Договір про надання послуг

Компанія «Shop-in-europe», іменована надалі «Виконавець», з одного боку, і фізична особа, іменована надалі «Замовник», з іншого боку, уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Відповідно з цим Договором, Виконавець зобов'язується надати Замовнику посередницькі послуги з оплати і (або) придбання, зберігання і відправки йому товарів, іменованих надалі «Замовлення», в суворій відповідності з тарифами та умовами, зазначеними на сайті компанії http://shop- in-europe.com.ua, а Замовник зобов'язується оплатити і прийняти Замовлення за тарифами та умовами Виконавця.

1.2. Виконання цього договору починається з моменту надходження оплати від Замовника на рахунок Виконавця.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Виконавець зобов'язаний:

- Прийняти замовлення від Замовника у формі, представленої в Особистому кабінеті на сайті https://shop-in-europe.com.ua;

- За наявності передоплати протягом 1 робочого дня відправити замовлення безпосередньо в магазин;

- Надавати на сайті https://shop-in-europe.com.ua оперативну інформацію про актуальний стан Замовлення Замовника;

- Зберігати конфіденційність будь-якої інформації про Замовника і його замовлення;

- Оперативно приймати всі можливі заходи з врегулювання суперечок і вирішення проблем, пов'язаних з купівлею та доставкою Замовлення;

- Безкоштовно консультувати Замовника з усіх питань, пов'язаним з виконанням Замовлення.

2.2. Замовник зобов'язаний:

- Надати Виконавцю повну і достовірну інформацію як про себе, так і про Замовлення, необхідну і достатню для його точного виконання;

- Внести передоплату за вартість Замовлення відповідно до тарифів, зазначених у розділах сайту https://shop-in-europe.com.ua;

- Оплатити вартість доставки Замовлення і саме Замовлення, за тарифами зазначеним у відповідних розділах сайту https://shop-in-europe.com.ua;

- Негайно інформувати Виконавця про зміни пов'язані з коректним виконанням Замовлення: зміна поштової адреси, даних одержувача і пр.

2.3. Виконавець має право:

- Призупинити або повністю припинити обслуговування Замовника в разі невиконання ним своїх зобов'язань (п.2.2 цього договору);

- Залучати на свій розсуд, але за попереднім погодженням із Замовником, для виконання цього Договору, третіх осіб;

- Брати з Замовника додаткову комісію за виконання нестандартних дій, таких як сортування великих партій товару, спеціальна упаковка і т.д.

- За відсутності в розпорядженні на відправку інформації про страховку самостійно приймати рішення про страховку поштових відправлень замовника.

- В односторонньому порядку відмовитися від виконання умов даного договору у випадку:

а) прояви Замовником неповаги, агресивності і брутальності по відношенню до співробітників компанії;

б) відсутність повних і точних даних про Замовлення;

в) замовлення товарів, предметів або послуг заборонених законодавством та (або) п.4 цього договору.

2.4. Замовник має право:

- На повне або часткове повернення грошових коштів за Замовлення, в разі неможливості його виконання або часткового виконання відповідно;

- Внести зміни, доповнення в Замовлення до його оплати Виконавцем;

- Відмовитися від вже оплаченого Замовлення, але тільки за умови відшкодування Виконавцю всіх витрат, пов'язаних з його виконанням.

3. ГАРАНТІЯ, ПОВЕРНЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

3.1. Замовник у разі повернення або виникнення гарантійних зобов'язань самостійно оплачує доставку Замовлення від себе до Виконавця і назад;

3.2. Виконавець не надає ніякої гарантії на Замовлення, і не компенсує Замовнику витрати, в разі поломки або непрацездатності товару;

3.3. Комісія за послуги Виконавця Замовнику не повертається, незалежно від рішення Продавця про можливість / неможливість гарантійного ремонту або обміну Замовлення.

4. ЗАБОРОНЕНІ ТОВАРИ

Виконавець не набуває і ​​не відправляє Замовнику наступні товари та предмети:

- Предмети, які за своїм характером або по упаковці можуть представляти небезпеку для співробітників фірми, бруднити або псувати інші посилки або обладнання;

- Наркотичні засоби, психотропні речовини і препарати;

- Харчові добавки, стероїди і БАДи для спортсменів;

- Отруйні, хімічні речовини;

- Рослини та саджанці;

- Радіоактивні, сильнодіючі, їдкі, вибухові та легкозаймисті речовини, засоби підривання, піротехніки та інші небезпечні речовини;

- Зброя бойова, ручна, стрілецька і холодна зброя, цивільне, колекційне (включаючи муляжі та точні копії), службове бойове приладдя, боєприпаси, балончики зі сльозогінним газом, пневматична та газова зброя, витратні матеріали, аксесуари та комплектуючі для будь-якого виду зброї, оптичні приціли, електрошокові пристрої;

- Швидкопсувні продукти харчування;

- Друковані видання, образотворчі матеріали, кіно-, фото-, аудіо-та відеоматеріали, що містять пропаганду війни, расизму, насильства;

- Порнографічну продукцію і матеріали;

- Валюта, купюри, банкноти, монети, платіжні доручення, чеки, ваучери, цінні папери, облігації, купони, акції, кредитні картки;

- Ювелірні вироби, дорогоцінні метали і камені;

- Предмети антикваріату і твори мистецтва;

- Будь-які предмети та товари заборонені до перевезення міжнародною асоціацією транспорту (ІАТА) і поштового союзу (ВПС)

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Виконавець та Замовник несуть відповідальність по виконанню зобов'язань за цим Договором відповідно до чинного законодавства тієї країни, де послуги Виконавця були надані.

5.2. Виконавець несе повну матеріальну відповідальність за Замовлення виключно з моменту його надходження на склад і до моменту передачі поштовій, кур'єрській чи іншій службі доставки або довіреній особі Замовника.

5.3. Виконавець не несе відповідальності за терміни, якість і виконання замовлень Продавцем, а також за дії служб доставки, транспортних, кур'єрських або вантажних компаній, митних органів або довіреної особи Замовника.

5.4. Виконавець зобов'язаний докласти всіх зусиль для вирішення спорів та відшкодування страхових та інших платежів на користь Замовника у випадку втрати, пошкодження, затримки з доставкою з вини третіх сторін.

6. ФОРС МАЖОР

   Обидві сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, в результаті подій надзвичайного характеру (стихійні лиха, катастрофи, військові дії, страйки, зміна та / або застосування нормативних актів органів державної влади та місцевого самоврядування тощо), настання яких сторона, яка не виконала зобов'язання, не могла передбачити і запобігти. Та Сторона, яка не може виконати своїх зобов'язань, негайно сповіщає іншу, і надає документи, що підтверджують наявність таких обставин, видані уповноваженими на те органами.

7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

   Цей Договір набуває чинності з моменту реєстрації Замовника в онлайн-системі https://shop-in-europe.com.ua і діє до моменту виконання обома Сторонами своїх зобов'язань по ньому.

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

Сторони приймуть всі міри до розгляду спорів та розбіжностей, які можуть виникнути при виконанні зобов'язань за цим Договором, шляхом переговорів.

9. ІНШІ УМОВИ

Документи, що є доповненням до цього договору, отримані в електронному вигляді, мають юридичну силу і визнаються обома Сторонами.